Montessorilärarutbildning för åldrarna 3–6 år

mmi-institutet.se > Montessorilärarutbildning för åldrarna 3–6 år

Det här är en utbildning för dig som tror på barns självständighet och inneboende vilja att lära sig. Den ges i samarbete med AMI, Association Montessori Internationale. Efter utbildningen kan du arbeta på montessoriförskolor över hela världen. Här kan du läsa om utbildningens innehåll, upplägg, examinationer och diplom, om lärare och förkunskapskrav. 

Vad gör utbildningen speciell?

Barn på montessoriförskolor får självständigt upptäcka, utforska och lära sig om sin omvärld i en väl förberedd och anpassad miljö. Montessoriläraren guidar barnen till kunskap, bland annat genom att ge presentationer. På vår AMI-utbildning får du de verktyg och metoder du behöver för att bli en kompetent montessoripedagog. Under utbildningen får du till exempel

  • ett internationellt kontaktnät och ett internationellt diplom som gör att du både kan arbeta och fortbilda dig över hela världen djupa teoretiska och praktiska kunskaper om montessoripedagogiken
  • 700 föreläsningstimmar fördelade på föreläsningar, presentationer, diskussioner, materialtillverkning och laborativt arbete som gör att kunskaperna fastnar
  • en förståelse för hur både barn och vuxna utvecklas och vad de behöver
  • material och manualer som du tar fram själv för att använda i ditt arbete.
 Upplägg

Utbildningen innehåller föreläsningar och workshops samt observation och praktik på valfria AMI-godkända montessoriförskolor. På föreläsningarna får du kunskaper om barns utveckling samt dr Montessoris utbildningsmetoder och filosofi för barnuppfostran. På workshopparna får du presentationer av, och praktisk övning med, speciellt montessorimaterial. Det är med detta som barnen utforskar och lär sig om det praktiska livet, matematik och naturkunskap såväl som om kultur och språk samt utvecklar sin koncentrationsförmåga. Under din observation och praktik får du se hur Montessoris filosofi fungerar i praktiken och själv använda dina nya kunskaper.

Internationellt AMI-diplom

Om du har minst 90 % närvaro och får godkänt på alla obligatoriska delar av utbildningen får du ett internationellt AMI-diplom. Det innebär att du kan arbeta på montessoriförskolor över hela världen, eller öppna en egen. De obligatoriska delarna är:

  • skriftliga och muntliga prov
  • observation på montessoriförskola
  • verksamhetsförlagd utbildning (praktik)
  • uppsatser
  • egentillverkat montessorimaterial och -handböcker.
Förkunskaper

Du måste ha gymnasieutbildning samt engelskkunskaper motsvarande engelska B för att gå utbildningen. Det är meriterande om du också har arbetat på en väl fungerande montessoriförskola eller har en relevant yrkesutbildning, till exempel förskollärare, grundskollärare, läkare, sjuksköterska eller beteendevetare.