Maria Montessori Institutet AB

Maria Montessori Institutet AB erbjuder montessoriförskollärarutbildning enligt Association Montessori Internationales (AMI) riktlinjer. Det ligger i Helsingborg.

MMI:s grundare och start
Ulla Wikefeldt är lärare och grundade Maria Montessori Institutet år 2001. Hon har mer än trettio års erfarenhet av montessoripedagogik. Hon har till exempel:

  • ansvarat för montessorilärarutbildningen vid Uppsala universitet i femton år
  • varit montessorilärare och föreståndare vid montessoriförskola i tio år
  • föreläst om montessori i Sverige och internationellt
  • varit examinator för AMI i Europa, Asien och USA
  • gått AMI:s 4-åriga metodiklärarutbildning för åldrarna 3–6 år
  • varit ansvarig metodiklärare på montessorilärarutbildning för åldrarna 3–6 år i Bangkok, Thailand.

Några ord om föreståndaren
Malin Spets är föreståndare för Maria Montessori Institutet. Hon hade själv Ulla Wikefeldt som metodiklärare 1998, då hon utbildade sig till montessoriförskollärare efter åtta år som traditionell förskollärare. Malin har sedan dess arbetat som både förskollärare och förskolechef på montessoriförskolor i Helsingborg och Lund. Bredvid sitt arbete som föreståndare utbildar Malin sig till metodiklärare för att själv kunna utbilda montessoriförskollärare.

Nytt styre – samma mål 
Sedan 2016 är det Palmlunds Skolor som driver Maria Montessori Institutet och from 2018 ingår institutet i en större skolkoncern, Dibber. Syftet är detsamma som Ulla hade: att utbilda montessoriförskollärare i enlighet med Maria Montessoris pedagogiska filosofi och tankar samt AMI:s riktlinjer.

Föreståndaren Malin Spets berättar: Samtidigt som vi vill fortsätta det Ulla startade vill vi etablera ett nationellt och internationellt utbildningscentrum, där vi kan utbyta kunskaper och tankar om montessoripedagogiken och om den filosofi som Maria Montessori grundlade utifrån sina observationer av människan.