en två dagars kurs med fokus på åldrarna 6-12 / grundskolan

Den 3-4 oktober 2018 kan vi erbjuda dig som arbetar med åldrarna 6-12 år en två dagars kurs med Ann Winström, 
som har lång gedigen erfarenhet som dels lärare och dels rektor för Montessoriförskola och skola i Helsingborg. Ann Winström är utbildad AMI Montessorilärare och brinner för det arbetssätt Maria Montessori och hennes son Mario Jr. utvecklade.
Dag 1 kommer att ge er bakgrunden, teorierna och repetera varför vi arbetar som vi gör på en montessoriskola.
Dag 2 kommer vi att fördjupa oss 

Kostnad: 3500 + moms 
anmälan till malin.spets@mmi-institutet.se