AMI assistant course / Assistent-utbildningen

Nu erbjuder vi den efterfrågade assistent utbildningen här på Maria Montessori Institutet i Lund!

 • 19 november tom 30 november 2018, en sammanhängande period om två veckor.
 • Utbildare är Solveig Henneguier, som arbetar på Montessori institutet i Paris.
 • Kursen hålls på svenska!
 • Kursen kostar 10 000 kronor plus 25 % moms. Lunch, kaffe och frukt ingår. Kurslitteratur ingår inte.
 • Anmälan mejlas till malin.spets@mmi-institutet.se med följande uppgifter angivna:

  1. anmälarens namn & kontaktuppgifter

  2. kursdeltagarens namn & kontaktuppgifter

  3. Fakturaadress

  4. övrigt, ex. eventuella restriktioner gällande kosten (lunch)



Internationellt AMI-diplom

Om du har minst 90 % närvaro och får godkänt på alla obligatoriska delar av kursen får du ett internationellt AMI-certifikat: Assistants Course Certificate. Med det kan du arbeta som assistent på Montessoriförskolor över hela världen.

De obligatoriska delarna är:

 • läsning av kurslitteratur
 • tre uppsatser à 500 ord
 • observation och observationsrapport.

Upplägg

Kursen är två veckor (60 timmar) totalt och innehåller föreläsningar och observation på Montessoriförskola. Mellan kursveckorna är det ca 3 månader. Då läser du kurslitteratur, skriver uppsatser och gör din observation.

På föreläsningarna får du fördjupade kunskaper om grunderna i Montessoripedagogiken, den vuxnas förhållningssätt och assistentens roll, barns utvecklingsstadier och självständighet samt språk, frihet, rörelse och ordning med mera.

Du gör din observation på en Montessoriförskola under två förmiddagar. Då får du tillfälle att se hur Montessoripedagogiken fungerar i praktiken och vilken roll assistenterna har i den.

Kalender

Kursen består av två kursveckor med 2-3 månaders självstudier mellan. Här hittar du en översikt av temana på de föreläsningar du får under kursveckorna:

Introduktion till Montessoripedagogiken

Den vuxnes förhållningssätt

Läraren och assistentens roll

Barns utvecklingsstadier och sensitiva perioder

Ordningens och rörelsens betydelse för barnet

Språk och språkanvändning

Observation – vad innebär det?

Självständighet

Den förberedda Montessorimiljön

Frihet och disciplin

Barns sociala utveckling

Konst och musik

Observation – uppföljning

Underhåll av miljön Montessorimiljön, den förberedda Montessorimiljön

Kursspråk och kurslitteratur

Kursen är på svenska, men en del av kurslitteraturen är på engelska.  

Kurslitteraturen består av fyra böcker skrivna av Maria Montessori:

 • Barndomens gåta
 • The Child in the Family
 • Education for a New World
 • Barnasinnet

Antal deltagare

Det är 10–20 deltagare på kursen.

Lärare

 

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som är anställd på en Montessoriförskola eller som vill arbeta på en montessoriförskola.

Kostnad

Kursen kostar 10 000 kronor plus 25 % moms. Lunch, kaffe och frukt ingår.
Kurslitteratur ingår inte. 

Anmälan

Skicka din anmälan till malin.spets@mmi-institutet.se 
Bifoga följande information:
1. deltagarens namn
2. deltagarens mejladress
3. deltagarens ev. kostrestriktioner
4. mejladress dit faktura ska skickas


Adress och kontaktuppgifter

Maria Montessori Institutet ligger på Sankt Lars väg 5 i Lund.

Mejla föreståndare och administrativt ansvarig Malin Spets om du har några frågor eller vill ha mer information om kursen:

malin.spets@mmi-institutet.se