Maria Montessori Institutet finns nu på Råå/Helsingborg. Varmt Välkomna!

Ta del av En två-dagars fördjupning och inspirationskurs i Helsingborg
30 september-1 oktober 2019

Anmäl dig till vår AMI assistentutbildning på sammanlagt två veckor nu i höst 2019!

Vi kommer gärna ut och håller föreläsning och efterfrågat kursmaterial på plats, kontakta oss!

Vår nästa AMI 3-6 år UTBILDNING är planerad att starta våren 2021  
AMI Montessoriförskollärarutbildning
AMI Montessori Primary Teacher Training Course